• Поморие

  Градът на нашите мечти.

 • Поморие

  Суровата красота.

 • Поморие

  Морето е част от нас.

 • Поморие

  И ние сме част от морето

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

  Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 1532 от 30.09.2016г.  на Административен съд – гр.Бургас са отменени разпоредбите  на точка 13 от раздел „Г” – „Цени на технически услуги” в Тарифа № 2 от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, приета с решение № 426/05.03.2003г. на Общински съвет – Поморие.

 

 

                        Председател на Общински съвет

                          Поморие: /п/

                                                            /Адам Адамов/

 

Изтегли:
Свали този файл (съобщение.pdf)съобщение.pdf270 КБ9 Сваляния