• Поморие

  Градът на нашите мечти.

 • Поморие

  Суровата красота.

 • Поморие

  Морето е част от нас.

 • Поморие

  И ние сме част от морето

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам шесто заседание на Общински съвет - Поморие на 28.01.2016г. /четвъртък/ от 11.00 часа в залата на Община Поморие при следния проект за

Изтегли:
Свали този файл (дневен ред 6-то заседание.pdf)дневен ред 6-то заседание.pdf115 КБ457 Сваляния

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ТРЕТОТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 10.12.2015г.

/мандат 2015-2019г./

Изтегли:
Свали този файл (3-то-заседание.pdf)3-то-заседание.pdf88 КБ313 Сваляния