• Поморие

  Градът на нашите мечти.

 • Поморие

  Суровата красота.

 • Поморие

  Морето е част от нас.

 • Поморие

  И ние сме част от морето

 

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

На основание чл.26 ал.3 от ЗНА в 30 дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Общински съвет - Поморие, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

17.05.2018г.

Изтегли:
Свали този файл (ОС-317.pdf)ОС-317.pdf414 КБ170 Сваляния

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

ОТ ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 27.04.2018г.

 

                                                       /мандат 2015-2019г./

Изтегли:
Свали този файл (38-мо заседание.pdf)38-мо заседание.pdf162 КБ183 Сваляния