• Поморие

  Градът на нашите мечти.

 • Поморие

  Суровата красота.

 • Поморие

  Морето е част от нас.

 • Поморие

  И ние сме част от морето

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

  Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 1532 от 30.09.2016г.  на Административен съд – гр.Бургас са отменени разпоредбите  на точка 13 от раздел „Г” – „Цени на технически услуги” в Тарифа № 2 от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, приета с решение № 426/05.03.2003г. на Общински съвет – Поморие.

 

 

                        Председател на Общински съвет

                          Поморие: /п/

                                                            /Адам Адамов/

 

Изтегли:
Свали този файл (Решение № 1532.pdf)Решение № 1532.pdf338 КБ11 Сваляния
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf114 КБ89 Сваляния

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

  Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 2101 от 16.12.2016г.  на Административен съд – гр.Бургас са отменени разпоредбите на чл.12, ал.1 изцяло, чл.12, ал.2 в частта относно „с нотариална заверка на подписите” и в частта относно „включително и в случаите, когато схемата се внася от съсобственик”, чл.13, ал.1, т.4 изцяло, чл.16, ал.2 в частта относно „и депозит за принудително премахване” и чл.17, ал.3, т.3 изцяло, всички  от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други  обслужващи дейности на територията на Община Поморие, приета с Решение № 557/12.06.2009г. на Общинни съвет – Поморие.

 

 

                            Председател на Общински съвет

                          Поморие /п/

                                             Адам Адамов/

 

 

 

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (Решение № 2101.pdf)Решение № 2101.pdf949 КБ10 Сваляния
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf115 КБ78 Сваляния

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

  Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 2029 от 08.12.2016г.  на Административен съд – гр.Бургас са отменени разпоредбите на чл.29, ал.1, т.7 и чл.33, ал.3, т.2 и т.4 от Наредба № 8 на Общинни съвет – Поморие за рекламната и информационната дейност на територията на Община Поморие.

 

                                                                                                                                                  Председател на Общински съвет

                                                                                                                                                                  Поморие: /п/

                                                                                                                                                                           /Адам Адамов/

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (Решение № 2029.pdf)Решение № 2029.pdf561 КБ9 Сваляния
Свали този файл (съобщение.pdf)съобщение.pdf137 КБ73 Сваляния