• Поморие

    Градът на нашите мечти.

  • Поморие

    Суровата красота.

  • Поморие

    Морето е част от нас.

  • Поморие

    И ние сме част от морето

Проект за изменение и допълнение на Тарифа №2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие към Наредба №11 за определянето на местните такси и цени на услуги на Община Поморие

 

На основание чл.26 ал.3 от ЗНА в 30 дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Общински съвет, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по проекта за изменение и допълнение на Тарифа №2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие към Наредба №11 за определянето на местните такси и цени на услуги на Община Поморие

 

 

 

20.02.2018г.

Изтегли:
Свали този файл (ОС-112.pdf)ОС-112.pdf349 КБ210 Сваляния

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Поморие

 

На основание чл.26 ал.3 от ЗНА в 30 дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Общински съвет, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Поморие

 

 

20.02.2018г.

Изтегли:
Свали този файл (ОС-111.pdf)ОС-111.pdf1580 КБ188 Сваляния

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

ОТ ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.01.2018г.

 

                                                         /мандат 2015-2019г./

Изтегли:
Свали този файл (34-то заседание.pdf)34-то заседание.pdf430 КБ333 Сваляния