• Поморие

  Градът на нашите мечти.

 • Поморие

  Суровата красота.

 • Поморие

  Морето е част от нас.

 • Поморие

  И ние сме част от морето

   

                                                                             КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД                                                                                    П Р О Т О К О Л   № 1/01. 06. 2016г.