Наредба №1

Написана от Администратор на . Посещения: 1388

 

 

 

Н А Р Е Д Б А № 1

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Изтегли:
Свали този файл (Наредба № 1.pdf)Наредба № 1.pdf597 КБ565 Сваляния

Наредба №2

Написана от Администратор на . Посещения: 1500

Наредба №2

за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие

Изтегли:
Свали този файл (Наредба № 2.pdf)Наредба № 2.pdf430 КБ397 Сваляния

Наредба №4

Написана от Администратор на . Посещения: 467

Н А Р Е Д Б А № 4 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛСКАТА ОХРАНА ПО ОПАЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИМОТИ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (Наредба №4.pdf)Наредба №4.pdf71 КБ175 Сваляния

Наредба №5

Написана от Администратор на . Посещения: 331

ОТМЕНЕНА