Наредба №1

Написана от Администратор на . Посещения: 2883

 

 

 

Н А Р Е Д Б А № 1

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Изтегли:
Свали този файл (НАРЕДБА № 1.pdf)НАРЕДБА № 1.pdf445 КБ1158 Сваляния

Наредба №2

Написана от Администратор на . Посещения: 3462

Наредба №2

за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие

Изтегли:
Свали този файл (Наредба № 2.pdf)Наредба № 2.pdf430 КБ841 Сваляния

Наредба №4

Написана от Администратор на . Посещения: 953

Н А Р Е Д Б А № 4 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛСКАТА ОХРАНА ПО ОПАЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИМОТИ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (Наредба №4.pdf)Наредба №4.pdf71 КБ422 Сваляния

Наредба №5

Написана от Администратор на . Посещения: 798

 

НАРЕДБА № 5

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (Наредба №5.pdf)Наредба №5.pdf836 КБ124 Сваляния