Наредба №1

Написана от Администратор на . Посещения: 3598

 

 

 

Н А Р Е Д Б А № 1

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Изтегли:
Свали този файл (НАРЕДБА  № 1.pdf)НАРЕДБА № 1.pdf503 КБ1363 Сваляния

Наредба №2

Написана от Администратор на . Посещения: 4351

Наредба №2

за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие

Изтегли:
Свали този файл (НАРЕДБА № 2.pdf)НАРЕДБА № 2.pdf263 КБ1015 Сваляния

Наредба №4

Написана от Администратор на . Посещения: 1210

 

НАРЕДБА 4

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ    УЧИЛИЩАТА И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (Наредба № 4.pdf)Наредба № 4.pdf409 КБ542 Сваляния

Наредба №5

Написана от Администратор на . Посещения: 1388

 

НАРЕДБА № 5

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (Наредба №5.pdf)Наредба №5.pdf836 КБ269 Сваляния