Наредба №3

на . . Посещения: 1737

Наредба №3

За пожарна безопасност в Община Поморие

 

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Тази наредба определя специфичните изисквания за пожарна безопасност на територията на Община Поморие.

Чл. 2. Държавните органи, организациите, юридичес­ки­те ли­­ца и гражданите са длъж­­ни:

1. Да спазват установените с тази наредба противо­пожар­­ни правила и норми.

2. Да спазват разпорежданията на органите на Главна дирекция за пожарна безопасност и защита на населението (ГДПБЗН) и да оказ­ват съдействие при изпълнение на техните правомощия.

3. Да провеждат дейности, осигуряващи пожарната безопасност на обектите си.

Чл. 3. При опасност от възникване на пожар или авария, гражданите уведомяват телефон 112 и оказват съдействие при из­пъл­­нение на служебните им задължения.

Изтегли:
Свали този файл (Наредба №3.pdf)Наредба №3.pdf113 КБ512 Сваляния