Наредба №11

Написана от Администратор на . Посещения: 620

НАРЕДБА №11

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие

Изтегли:
Свали този файл (Наредба № 11.pdf)Наредба № 11.pdf537 КБ647 Сваляния
Свали този файл (Тарифа 1 - Май 2016 година.pdf)Тарифа 1 - Май 2016 година.pdf173 КБ314 Сваляния
Свали този файл (ТАРИФА 2 - септември 2016г..pdf)ТАРИФА 2 - септември 2016г..pdf345 КБ400 Сваляния
Свали този файл (Тарифа 3 - март 2017г..pdf)Тарифа 3 - март 2017г..pdf186 КБ498 Сваляния
Свали този файл (Тарифа 4 - Май 2016 година.pdf)Тарифа 4 - Май 2016 година.pdf73 КБ182 Сваляния
Свали този файл (Тарифа 5 - Ноември 2016 година.pdf)Тарифа 5 - Ноември 2016 година.pdf106 КБ220 Сваляния

Наредба №12

Написана от Администратор на . Посещения: 186

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ОТМЕНЕНА

 

Наредба бюджет

Написана от Администратор на . Посещения: 351

Наредба

за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на община Поморие 

(на основание чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси)

Изтегли:
Свали този файл (Наредба бюджет.pdf)Наредба бюджет.pdf311 КБ131 Сваляния

Наредба общински жилища

Написана от Администратор на . Посещения: 395

НАРЕДБА


за реда и условията за управление и разпореждане
с общински жилища на територията на община Поморие
Приета с Решение № 420/29.11.2005г.

Изм. с Решение № 1161/07.10.2014г.

Изтегли:
Свали този файл (Наредба общински жилища.pdf)Наредба общински жилища.pdf185 КБ144 Сваляния