Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Поморие

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 2145

Н А Р Е Д Б А

за определяне размера на местните данъци на територията на община Поморие

Наредба за управление на общинските горски територии собственост на Община Поморие

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 594

НАРЕДБА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (NAR.GORI.pdf)Наредба гори554 КБ127 Сваляния

Наредба за организацията на транспортната дейност и безопастността на дижението на водачите на ППС и пешеходците в Община Поморие

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 1540

НAРЕДБА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВОДАЧИТЕ НА ППС И ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Наредба за реда и условията за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите и за реда и начина за премахване на незаконните строежи на територията на Община Поморие

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 343

НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ, КОИТО СЪЗДАВАТ НЕПОСРЕДСТВЕНА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА ИЛИ ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИТЕ СТРОЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (NAR.ZUT.nova.pdf)Наредба ЗУТ237 КБ128 Сваляния

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Поморие

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 514

НАРЕДБА

 

за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Поморие

(по чл. 62, ал. 10 на Закона за устройство на територията - ЗУТ)

Изтегли:
Свали този файл (NAR.ZEL..pdf)Наредба зелена система269 КБ145 Сваляния