Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Поморие

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 3750

Н А Р Е Д Б А

за определяне размера на местните данъци на територията на община Поморие

Наредба за управление на общинските горски територии собственост на Община Поморие

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 837

НАРЕДБА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (NAR.GORI.pdf)Наредба гори554 КБ199 Сваляния

Наредба за реда и условията за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите и за реда и начина за премахване на незаконните строежи на територията на Община Поморие

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 523

НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ, КОИТО СЪЗДАВАТ НЕПОСРЕДСТВЕНА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА ИЛИ ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИТЕ СТРОЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (NAR.ZUT.nova.pdf)Наредба ЗУТ237 КБ201 Сваляния

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Поморие

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 738

НАРЕДБА

 

за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Поморие

(по чл. 62, ал. 10 на Закона за устройство на територията - ЗУТ)

Изтегли:
Свали този файл (Наредба зелена система.pdf)Наредба зелена система316 КБ222 Сваляния

Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера в Община Поморие

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 552

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ

НА ПЕНСИОНЕРА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (Нар. Пен. клубове.pdf)Нар. Пен. клубове143 КБ266 Сваляния