Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера в Община Поморие

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 354

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ

НА ПЕНСИОНЕРА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (Нар. Пен. клубове.pdf)Нар. Пен. клубове143 КБ172 Сваляния

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на Община Поморие

Написана от Нели Панева на . Посещения: 371

                                                                                                            П Р А В И Л Н И К

                                                 за организацията и дейността на обществения посредник на Община Поморие                                                                          

Изтегли:
Свали този файл (ПРАВИЛНИК ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК.pdf)Правилник Обществен Посредник211 КБ114 Сваляния

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие ,,Благоустройство комунални и строително-ремонтни дейности''-Поморие

Написана от Нели Панева на . Посещения: 604

 П Р А В И Л Н И К

за устройството и дейността на Общинско Предприятие

„Благоустройство, комунални и строително-ремонтни дейности” - Поморие

Изтегли:
Свали този файл (пр.БКС.pdf)пр.БКС.pdf367 КБ111 Сваляния

Правилник за условията,реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти от ,,Фонд Култура'' на територията на Община Поморие

Написана от Нели Панева на . Посещения: 357

ПРАВИЛНИК  ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ ОТ„ФОНД КУЛТУРА”,НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (пр.Култура.pdf)пр.Култура.pdf400 КБ83 Сваляния

Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Поморие

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 402

НАРЕДБА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

/приета с Решение № 390/20.12.2008г- на ОбС – Поморие, изм. с Решение № 619/29.08.2017г., изм. с Решение № 1581/13.10.2017г.на Административен съд - Бургас

Изтегли:
Свали този файл (Наредба пътища.pdf)Наредба пътища.pdf254 КБ118 Сваляния