Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Поморие

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 801

НАРЕДБА

 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

/приета с Решение № 391/20.12.2008г. на ОбС – Поморие, изм. с Решение № 1484/30.07.2015г./

Изтегли:
Свали този файл (Наредба кучета.pdf)Наредба кучета.pdf238 КБ184 Сваляния

Правилник за организацията, дейността и структурата на общинско предприятие "Озеленявяне, горско и селско стопанство"

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 510

 

ПРАВИЛНИК

 

за организацията, дейността и структурата  на Общинско предприятие  "Озеленяване, горско и селско стопанство"-Поморие

 

Приет с решение № 100 от протокол № 7/29.03.2012год. на Общински съвет -  Поморие

Изтегли:
Свали този файл (Правилник ОП ОГСС.pdf)Правилник ОП ОГСС.pdf205 КБ114 Сваляния

Правилник за устройството и дейността на ОП "СУОИ"

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 400

П Р А В И Л Н И К

за устройството и дейността на Общинско Предприятие

„Стопанисване и управление на общински имоти” – гр.Поморие

Изтегли:
Свали този файл (Правилник ОП СУОИ.pdf)Правилник ОП СУОИ.pdf409 КБ126 Сваляния

Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 336

ПРАВИЛНИК

ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Изтегли:
Свали този файл (Правилник помощи.pdf)Правилник помощи.pdf202 КБ120 Сваляния

Правилник за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие-общински детски комплекс Поморие

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 395

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-

 ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ПОМОРИЕ

/приет с Решение № 366/26.10.2016г./

Изтегли:
Свали този файл (Правилник ЦПЛР-ОДК.pdf)Правилник ЦПЛР-ОДК.pdf272 КБ80 Сваляния