Наредба №6

Написана от Администратор на . Посещения: 1332

Наредба № 6

ЗА РЕДА И  УСЛОВИЯТА  ЗА  ПОСТАВЯНЕ  И  ПРЕМАХВАНЕ  НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ    НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (Наредба № 6.pdf)Наредба № 6.pdf462 КБ288 Сваляния

Наредба №7

Написана от Администратор на . Посещения: 315

ОТМЕНЕНА

Наредба №8

Написана от Администратор на . Посещения: 1041

НАРЕДБА № 8

ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (Наредба № 8.pdf)Наредба № 8.pdf404 КБ164 Сваляния

Наредба №9

Написана от Администратор на . Посещения: 446

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба №9 за управление на дейностите по отпадъците на територията Община Поморие

Изтегли:
Свали този файл (Наредба №9.pdf)Наредба №9.pdf190 КБ173 Сваляния

Наредба №10

Написана от Администратор на . Посещения: 407

НАРЕДБА № 10

ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Изтегли:
Свали този файл (Наредба № 10.pdf)Наредба № 10.pdf211 КБ129 Сваляния