ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА №2 ЗА ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ И ПРАВАТА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ КЪМ НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Написана от Миглена Драгнева на . Посещения: 77

Проект за изменение и допълнение на Тарифа №2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие към Наредба №11 за определянето на местните такси и цени на услуги на Община Поморие

 

На основание чл.26 ал.3 от ЗНА в 30 дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Общински съвет, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по проекта за изменение и допълнение на Тарифа №2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие към Наредба №11 за определянето на местните такси и цени на услуги на Община Поморие

 

 

 

20.02.2018г.

Изтегли:
Свали този файл (ОС-112.pdf)ОС-112.pdf349 КБ53 Сваляния

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПОМОРИЕ

Написана от Миглена Драгнева на . Посещения: 63

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Поморие

 

На основание чл.26 ал.3 от ЗНА в 30 дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Общински съвет, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Поморие

 

 

20.02.2018г.

Изтегли:
Свали този файл (ОС-111.pdf)ОС-111.pdf1580 КБ39 Сваляния

Покана

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 151

Изтегли:
Свали този файл (ПОКАНА.pdf)ПОКАНА.pdf141 КБ104 Сваляния

Съобщение

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 89

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

 

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 1581 от 13.10.2017г.  на Административен съд – гр.Бургас са отменени разпоредбите на чл.48, чл.49 и чл.50  от Наредбата за управление на общински пътища на територията на Община Поморие.

 

 

 

 

 

Председател на Общински съвет

 

                          Поморие: /п/

 

 

 

                                                               /Адам Адамов/

 

 

 

 

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (Решение № 1581.pdf)Решение № 1581.pdf379 КБ59 Сваляния
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf111 КБ57 Сваляния