Процедура за определяне на съдебни заседатели

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 49

 

В срок до 20.05.2019г. кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет – Поморие, стая № 6 в сградата на Община Поморие

Изтегли:
Свали този файл (Приложение 1.pdf)Приложение 1.pdf127 КБ36 Сваляния
Свали този файл (Приложение 2.pdf)Приложение 2.pdf121 КБ30 Сваляния
Свали този файл (Приложение 3.pdf)Приложение 3.pdf122 КБ25 Сваляния
Свали този файл (Процедура-съдебни заседатели.pdf)Процедура-съдебни заседатели.pdf179 КБ30 Сваляния

Съобщение по адм.дело № 2718/2018г.

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 62


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ


 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 2389 от 17.12.2018г.  на Административен съд – гр.Бургас е отменена  Наредба № 8 за рекламната и информационната дейност на територията на Община Поморие, приета с Решение № 558/12.06.2009г. на Общински съвет – Поморие.Председател на Общински съвет


                          Поморие: /п/


                                                               /Адам Адамов/


 

 

Изтегли:
Свали този файл (Решение № 2389.pdf)Решение № 2389.pdf470 КБ48 Сваляния
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf138 КБ42 Сваляния

Съобщение по адм.дело 2629/2018г.

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 55

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

  

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 2337 от 11.12.2018г.  на Административен съд – гр.Бургас е отменена  Наредба № 6 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Поморие, приета с решение № 557 по протокол № 23/12.06.2009г. на Общински съвет – Поморие.

 

 

 

Председател на Общински съвет

 

                          Поморие: /п/

 

 

 

                                                               /Адам Адамов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (Решение № 2337.pdf)Решение № 2337.pdf347 КБ50 Сваляния
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf138 КБ45 Сваляния

Съобщение по адм.дело 371/2017г.

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 113


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 1166 от 26.06.2017г.  на Административен съд – гр.Бургас е отменена  частично Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в частта, относно чл.47, ал.5 и чл.49, ал.3, т.1 и т.2.


 


Председател на Общински съвет


                          Поморие: /п/


                                                               /Адам Адамов/

Изтегли:
Свали този файл (Решение № 1166.pdf)Решение № 1166.pdf926 КБ104 Сваляния
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf137 КБ75 Сваляния

Съобщение по адм.дело № 1281/2018г.

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 161

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

 

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 1465 от 20.07.2018г.  на Административен съд – гр.Бургас е отменена Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Поморие, приета с решение № 391/20.12.2008г. на Общински съвет – Поморие, изм. с Решение № 148/30.07.2015г.

 

 

 

Председател на Общински съвет

 

                          Поморие: /п/

 

 

 

                                                               /Адам Адамов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (Решение № 1465.pdf)Решение № 1465.pdf632 КБ92 Сваляния
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf137 КБ78 Сваляния