Съобщение

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 16

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

 

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 1581 от 13.10.2017г.  на Административен съд – гр.Бургас са отменени разпоредбите на чл.48, чл.49 и чл.50  от Наредбата за управление на общински пътища на територията на Община Поморие.

 

 

 

 

 

Председател на Общински съвет

 

                          Поморие: /п/

 

 

 

                                                               /Адам Адамов/

 

 

 

 

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (Решение № 1581.pdf)Решение № 1581.pdf379 КБ11 Сваляния
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf111 КБ12 Сваляния

Обявление за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителни групи към училищата на територията на Община Поморие

Написана от Миглена Драгнева на . Посещения: 41

Проект за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителни групи към училищата на територията на Община Поморие

 

На основание чл.26 ал.3 от ЗНА в 30 дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Общински съвет, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по проекта за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителни групи към училищата на територията на Община Поморие

 

 

08.08.2017г.

Изтегли:
Свали този файл (ОС-495.pdf)ОС-495.pdf1572 КБ45 Сваляния

Обявление за изменение на Наредба № 2

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 161


Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие


На основание чл. 26 ал.3 от ЗНА в 30 дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Общински съвет, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие


29.06.2017г.

Изтегли:
Свали този файл (ОС-405.pdf)ОС-405.pdf243 КБ91 Сваляния