Списък на допуснатите до събеседване кандидати за съдебни заседатели

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 65

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Съобщение по адм. дело №896/2019г.

Написана от Миглена Драгнева на . Посещения: 43

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 1200 от 27.06.2019г.  на Административен съд – гр.Бургас се обявяват за нищожни разпоредбите на чл.24, ал.2; чл.27, ал.1 и ал.3 и чл.35, ал.4, отменя разпоредбите на чл.39, ал.1, т.1 и т.4, както и чл.53, ал.2 от Наредба за управление на общинските горски територии собственост на Община Поморие, приета с Решение № 827/21.11.2013г. на Общински съвет  - Поморие, обективирано в Протокол № 30/21.11.2013г.

 

 

Председател на Общински съвет

                          Поморие: /п/

 

                                                               /Адам Адамов/

 

Изтегли:
Свали този файл (Решение №1200 от 27.06.2019г..pdf)Решение №1200 от 27.06.2019г..pdf5568 КБ29 Сваляния
Свали този файл (Съобщение по адм.дело №896 от 2019г..pdf)Съобщение по адм.дело №896 от 2019г..pdf243 КБ27 Сваляния

Съобщение по адм. дело №618/2019г.

Написана от Миглена Драгнева на . Посещения: 73

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 1062 от 13.06.2019г.  на Административен съд – гр.Бургас са отменени разпоредбите на чл.25, ал.1, т.1 в частта, относно „други изключителни обстоятелства” и чл.33, ал.4 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, приета от Общински съвет – Поморие с Решение от №1073/28.02.2019г., обективирано в Протокол № 48/28.02.2019г.

 

 

Председател на Общински съвет

                          Поморие: /п/

 

                                                               /Адам Адамов/

 

Изтегли:
Свали този файл (Писмо ОС-538.pdf)Писмо ОС-538.pdf275 КБ33 Сваляния
Свали този файл (Решение №1062 от 2019.pdf)Решение №1062 от 2019.pdf3241 КБ34 Сваляния

Удължаване срока на процедурата по избор на съдебни заседатели

Написана от Миглена Драгнева на . Посещения: 165

Общински съвет – Поморие удължава срока за подаване на заявления и определяне на кандидати за съдебни заседатели до 09.08.2019г. Кандидатите за съдебни заседатели могат да подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет – Поморие, стая № 6 в сградата на Община Поморие .