Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели мандат 2020-2023г.

Написана от Миглена Драгнева на . Посещения: 33

      СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ПОМОРИЕ

 

 

Общински съвет - Поморие, на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, публикува списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Поморие за мандат 2020 – 2023 г., заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи:

 

Съобщение по адм.дело № 406/2019г.

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 20

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

 

 

 

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 842 от 30.04.2019г.  на Административен съд – гр.Бургас е отменена  Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Поморие, приета с решение № 810/08.07.2010г. по протокол № 34, изменена с решение № 1162/07.10.2014г. по протокол № 43 на Общински съвет – Поморие.

 

 

 

Председател на Общински съвет

 

                          Поморие: /п/

 

 

 

                                                               /Адам Адамов/

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (Писмо ОС-404.pdf)Писмо ОС-404.pdf124 КБ15 Сваляния
Свали този файл (Решение № 842.pdf)Решение № 842.pdf392 КБ16 Сваляния

Съобщение по адм.дело №2867/2018г.

Написана от Миглена Драгнева на . Посещения: 42

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

  

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 433 от 08.03.2019г.  на Административен съд – гр.Бургас е отменена разпоредбата на чл.36, ал.1, т.18 от  Наредба №11 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, приета от Общински съвет – Поморие с Решение от 28.04.2010г., обективирано в Протокол № 33/28.04.2010г., изм. с Решение № 25 от 22.12.2011г. от Протокол № 4/2011г.

 

 

Председател на Общински съвет

 

                          Поморие: /п/

 

                                                               /Адам Адамов/

Изтегли:
Свали този файл (Писмо ОС-339.pdf)Писмо ОС-339.pdf259 КБ39 Сваляния
Свали този файл (Решение 433.pdf)Решение 433.pdf1986 КБ37 Сваляния

Процедура за определяне на съдебни заседатели

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 131

 

В срок до 20.05.2019г. кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет – Поморие, стая № 6 в сградата на Община Поморие

Изтегли:
Свали този файл (Приложение 1.pdf)Приложение 1.pdf127 КБ89 Сваляния
Свали този файл (Приложение 2.pdf)Приложение 2.pdf121 КБ74 Сваляния
Свали този файл (Приложение 3.pdf)Приложение 3.pdf122 КБ70 Сваляния
Свали този файл (Процедура-съдебни заседатели.pdf)Процедура-съдебни заседатели.pdf179 КБ112 Сваляния

Съобщение по адм.дело № 2718/2018г.

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 114


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ


 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 2389 от 17.12.2018г.  на Административен съд – гр.Бургас е отменена  Наредба № 8 за рекламната и информационната дейност на територията на Община Поморие, приета с Решение № 558/12.06.2009г. на Общински съвет – Поморие.Председател на Общински съвет


                          Поморие: /п/


                                                               /Адам Адамов/


 

 

Изтегли:
Свали този файл (Решение № 2389.pdf)Решение № 2389.pdf470 КБ74 Сваляния
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf138 КБ70 Сваляния