Покана за публично обсъждане - отчет бюджет 2017г.

на . . Посещения: 205


П О К А Н А

 


за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Поморие за 2017г. 


         На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Поморие отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Поморие за 2017г.


         Обсъждането ще се проведе на  18.09.2018г.  /вторник/ от 16.00 часа в зала № 2 на Община Поморие, ул.”Солна” № 5.Адам Адамов /п/


Председател на Общински съвет - Поморие

 

Изтегли:
Свали този файл (Покана публично обсъждане.pdf)Покана публично обсъждане.pdf26 КБ128 Сваляния