Съобщение по адм.дело № 1281/2018г.

на . . Посещения: 206

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

 

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 1465 от 20.07.2018г.  на Административен съд – гр.Бургас е отменена Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Поморие, приета с решение № 391/20.12.2008г. на Общински съвет – Поморие, изм. с Решение № 148/30.07.2015г.

 

 

 

Председател на Общински съвет

 

                          Поморие: /п/

 

 

 

                                                               /Адам Адамов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (Решение № 1465.pdf)Решение № 1465.pdf632 КБ123 Сваляния
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf137 КБ101 Сваляния