Съобщение по адм.дело 371/2017г.

на . . Посещения: 159


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 1166 от 26.06.2017г.  на Административен съд – гр.Бургас е отменена  частично Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в частта, относно чл.47, ал.5 и чл.49, ал.3, т.1 и т.2.


 


Председател на Общински съвет


                          Поморие: /п/


                                                               /Адам Адамов/

 


 

 

Изтегли:
Свали този файл (Решение № 1166.pdf)Решение № 1166.pdf926 КБ135 Сваляния
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf137 КБ100 Сваляния