Съобщение по адм.дело 2629/2018г.

на . . Посещения: 99

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

  

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 2337 от 11.12.2018г.  на Административен съд – гр.Бургас е отменена  Наредба № 6 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Поморие, приета с решение № 557 по протокол № 23/12.06.2009г. на Общински съвет – Поморие.

 

 

 

Председател на Общински съвет

 

                          Поморие: /п/

 

 

 

                                                               /Адам Адамов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (Решение № 2337.pdf)Решение № 2337.pdf347 КБ79 Сваляния
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf138 КБ74 Сваляния