Съобщение по адм.дело № 2718/2018г.

на . . Посещения: 113


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ


 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 2389 от 17.12.2018г.  на Административен съд – гр.Бургас е отменена  Наредба № 8 за рекламната и информационната дейност на територията на Община Поморие, приета с Решение № 558/12.06.2009г. на Общински съвет – Поморие.Председател на Общински съвет


                          Поморие: /п/


                                                               /Адам Адамов/


 

 

Изтегли:
Свали този файл (Решение № 2389.pdf)Решение № 2389.pdf470 КБ74 Сваляния
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf138 КБ70 Сваляния