Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели мандат 2020-2023г.

на . . Посещения: 33

      СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ПОМОРИЕ

 

 

Общински съвет - Поморие, на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, публикува списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Поморие за мандат 2020 – 2023 г., заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи:

 

 

 

         Георги Веселинов Драгоев

        

Мария Димитрова Нейчева

        

Елисавета Ставрева Копилова

        

Даниела Костова Кънчева

         

Атанас Иванов Атанасов

        

Диана Янакиева Апостолова

        

Асенийе Салиева Баева

        

Кольо Георгиев Николов

 

 

Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе на 24.06.2019г. от 10,00 часа в зала № 2 на Община Поморие, в публично заседание.