Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели

на . . Посещения: 206

      

     

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

 

Общински съвет - Поморие, на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, публикува списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи:

 

 

         Георги Веселинов Драгоев

        

Мария Димитрова Нейчева

        

Елисавета Ставрева Копилова

        

Даниела Костова Кънчева

        

Атанас Иванов Атанасов

         

Диана Янакиева Апостолова

        

Асенийе Салиева Баева

        

Кольо Георгиев Николов

 

 

Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе на 24.06.2019г. от 10,00 часа в зала № 2 на Община Поморие, в публично заседание.