Покана за публично обсъждане - отчет бюджет 2018г.

на . . Посещения: 59

П О К А Н А

 

 

за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Поморие за 2018г.

 

 

         На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Поморие отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Поморие за 2018г.

         Обсъждането ще се проведе на  29.08.2019г.  /четвъртък/ от 16.00 часа в зала № 2 на Община Поморие, ул.”Солна” № 5.

 

 

Адам Адамов /п/

 

Председател на Общински съвет - Поморие

Изтегли:
Свали този файл (покана публично обсъждане.pdf)покана публично обсъждане.pdf158 КБ35 Сваляния