Протокол №1/01.06.2016г.-подбор по документи на кандидатите за обществен посредник на Община Поморие

Написана от Нели Панева на . Посещения: 1024

   

                                                                             КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД                                                                                    П Р О Т О К О Л   № 1/01. 06. 2016г.