Дневен ред 43-то /извънредно/ заседание - 16.10.2018г.

на . . Посещения: 252


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

Дневен ред 43-то /извънредно/ заседание

 На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам четиридесет и трето /извънредно/ заседание на Общински съвет - Поморие на 16.10.2018г.  /вторник/ от 16.00часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-623/11.10.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне представител на Община Поморие в предстоящото общо събрание на съдружниците  в „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 19.10.2018г.  


АДАМ АДАМОВ       /п/                                


Председател на Общински съвет - Поморие 


 


 

 

Изтегли:
Свали този файл (Дневен ред 43-то заседание.pdf)Дневен ред 43-то заседание.pdf68 КБ169 Сваляния