Дневен ред на 44-то /извънредно/ заседание - 02.11.2018г.

на . . Посещения: 160

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ

Дневен ред 44-то /извънредно/ заседание

 

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам четиридесет и четвърто /извънредно/ заседание на Общински съвет - Поморие на 02.11.2018г. /петък/ от 16.00 часа в зала №2 на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

        

1. ОС-621/09.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно  делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект  Стратегия за водено от общността местно развитие на МИРГ Поморие и да поема финансови ангажименти от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАМ АДАМОВ       /п/

                                              

Председател на Общински съвет – Поморие

 

Изтегли:
Свали този файл (дневен ред 44-то зас..pdf)дневен ред 44-то зас..pdf208 КБ90 Сваляния