Декларация

на . . Посещения: 1748

 

 Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

 

Приета на петото /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие   проведено на 11.01.2016г.

 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ от ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ, потвърждавайки отново, че подкрепяме всички усилия в насока осъществяване на здравна реформа в интерес на подобряване на условията в здравеопазването, но отчитайки интересите на населението на Община Поморие и възможността да бъдат оказвани качествено и своевременно здравни грижи и на основание чл.21 ал.2 ЗМСМА

ДЕКЛАРИРАМЕ:


          1.Ръководени от интересите на Община Поморие и отговорността ни като общински съветници не подкрепяме нормативните промени, въведени с  НАРЕДБА № 11 от 09.12.2015 г.  за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

         2.Считаме същите за неприемливи по отношение на интересите на населението на Община Поморие за здравните дейности, осъществяване от лечебни заведения на територията на общината,  в частта по болнична помощ и активно лечение и физикалната терапия и рехабилитация.

         3.Считаме, че е недопустимо промените да се осъществяват без предварително обсъждане и съгласуване с общинските власти в Община Поморие и незачитане на действията , които се полагат за подкрепа на местното здравеопазване. Поддържане и реконструкция на сградния фонд на болничното заведение, подобряване на условията на пациентите и работещите и дофинансиране на лечебното заведение.

         4.Призоваваме компетентните власти да преразгледат предлаганата реформа в контекста на интересите на населението на общинските центрове с недостиг на разкрити лечебни заведения.

         5.Изразяваме готовност да се включим във всички административни процедури по оспорване на НАРЕДБА № 11 от 09.12.2015 г.  за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (DEKLARATSIIA.pdf)DEKLARATSIIA.pdf131 КБ449 Сваляния

Tags: важно