Дневен ред на 7-мо заседание - 25.02.2016г.

на . . Посещения: 670

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ 

Дневен  ред на 7-мо заседание - 25.02.2016г.

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам седмо /извънредно/ заседание на Общински съвет - Поморие на 25.02.2016г. /четвъртък/ от 12.00 часа в залата на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-227/08.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно покана за общо събрание на съдружниците в „Кабланд” ООД.

 

 

 

Поканваме Ви да вземете участие в работата та заседанието в съответствие с чл.36, ал.1 от ЗМСМА.

 

 

 

АДАМ АДАМОВ       /п/

Председател на Общински съвет – Поморие

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (дневен ред на 7-мо заседание.pdf)дневен ред на 7-мо заседание.pdf170 КБ382 Сваляния