четвъртък 28 октомври 2021 година 23:51 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

Решения на 6-то /извънредно/ заседание проведено на 25.03.2020г.

Р Е Ш Е Н И Я ОТ 6-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2020г. /мандат 2019-2023г./   По т.1. от дневния ред: „ОС-315/24.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев…