петък, 8 декември 2023

Дневен ред – 13-то /извънредно/ заседание на 23.09.2020г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с…