вторник 18 януари 2022 година 17:37 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

Наредба № 18

ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията, критериите и редът за законосъобразното…