петък, 29 септември 2023

Отчет за дейността на Общински съвет – Поморие за периода 01.07.2021г. – 31.12.2021г.

О Т Ч Е Т За дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии за периода 01.07.2021г. – 31.12.2021г.   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,  …