събота 6 юни 2020 година 00:57 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

Решения на 6-то /извънредно/ заседание проведено на 25.03.2020г.

Р Е Ш Е Н И Я ОТ 6-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2020г. /мандат 2019-2023г./   По т.1. от дневния ред: „ОС-315/24.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев…

Дневен ред – 6-то извънредно заседание на 25.03.2020г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с…