петък 28 февруари 2020 година 11:42 часа

Заседания комисии – график

ГРАФИК на заседанията на комисиите към Общински съвет – Поморие   Постоянните комисии към Общински съвет – Поморие ще проведат заседания, както следва: - 27.01.2020г. /понеделник/ от 16.00ч.…

Заседания комисии – график

ГРАФИК на заседанията на комисиите към Общински съвет – Поморие   Постоянните комисии към Общински съвет – Поморие ще проведат заседания, както следва: - 09.12.2019г. /понеделник/ от 16.00ч.…

Удължаване срока на процедурата по избор на съдебни заседатели

Общински съвет – Поморие удължава срока за подаване на заявления и определяне на кандидати за съдебни заседатели до 13.12.2019г. Кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи в деловодството на…