вторник 20 октомври 2020 година 09:00 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

Правилник на Общински съвет Поморие 2019-2023

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ /на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА/   І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1)…