На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам двадесет и първо /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие на 07.06.2021г. /понеделник/ от 16.00 часа в зала №2 на Община Поморие при следния проект за

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-364/04.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ – Поморие“ ЕООД – гр.Поморие.

 

 

 

АДАМ АДАМОВ        /П/

                                   

Председател на Общински съвет – Поморие   

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред - 21-во заседание 216 KB 59