Дневен ред 4-то / извънредно / заседание- 22.12.2023г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам четвърто /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие на 22.12.2023г. /петък/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

       1.ОС-125/20.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на туризма като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проекти: „Поморие – Непознатата туристическа дестинация в България“ на туристически пазар Полша и „Поморие-соленият път на щастието“ на туристически пазар Германия.
2.ОС- 126/21.12.2023г.- Докладна записка от Адам Адамов –Председател на Общински съвет – Поморие, относно освобождаване на д-р Кирил Асенов Хинов като прокурист на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ООД.

АДАМ АДАМОВ /П/

Председател на Общински съвет – Поморие

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ДНЕВЕН РЕД 4-ТО ЗАСЕДАНИЕ 328 KB 46
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors