На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам шесто /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие на 25.03.2020г. /сряда/  от 11.00 часа в сградата на НЧ “Просвета 1888” – Поморие при следния проект за

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. ОС-315/24.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно освобождаване на категория лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАМ АДАМОВ                /п/                       

 

Председател на Общински съвет – Поморие 

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред - 6-то извънредно заседание 185 KB 195