Дневен ред на 2-ро заседание – 04.12.2024г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам второ заседание на Общински съвет – Поморие на 04.12.2023г. /понеделник/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-22/15.11.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Поморие.
2.Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Поморие.
3.Избор на членове и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет – Поморие.
4.ОС-36/20.11.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно даване съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
5.ОС-23/15.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представители от Общински съвет – Поморие в състава на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия /ОбСНРБ/ на територията на Община Поморие.
6.ОС-38/21.11.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно избор на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад и удължаване срока на процедурата за определяне на съдебни заседатели.
7.Текущи.

АДАМ АДАМОВ        /П/  
Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 2-ро заседание 291 KB 41
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors