Дневен ред за заседание на постоянната комисия към Общински съвет – Поморие по Закона за противодействие на корупцията

Постоянната комисия към Общински съвет – Поморие по Закона за противодействие на корупцията ще проведе заседание на 25.04.2024г. при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Приемане и разглеждане на подадена декларация по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията от положилия клетва на 13.02.2024г. общински съветник Николай Драгомиров Буковинов.

2. Приемане на документ в оригинал, във връзка с дадени в предходно заседание по Протокол № 2/08.01.2024г. на комисията, указания на Никодим Стоянов Стоянов.

3. Решение за публикуване на интернет страницата на Общински съвет – Поморие в Публичния регистър на подадената декларация по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията от положилия клетва на 13.02.2024г. общински съветник Николай Драгомиров Буковинов.

 

 

 

 

НИКОЛА АБРАШЕВ /П/                        

Председател на постоянната комисия

към Общински съвет – Поморие

по Закона за противодействие на корупцията

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Никодим Стоянов 21 KB 16
pdf Николай Буковинов - Общински съветник 20 KB 15
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors