Докладна записка ОС-343

ОТНОСНО: Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.555, в местност Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие“

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-343 1 MB 20
doc ОС-343 197 KB 16
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors