Докладна записка ОС-346

ОТНОСНО: Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия НН за свързване на ФЕЦ (фотоволтаична централа) с мощност до 200 kW от ново ГРТ в поземлен имот с идентификатор 35033.13.122, до ТД на ТКЗС в землището на гр.Каблешково, община Поморие“

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-346 2 MB 5
doc ОС-346 204 KB 7
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors