Докладна записка ОС-393

ОТНОСНО: Решение на Общински съвет за съгласуване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод за УПИ VII-260, /поземлен имот с идентификатор 57491.16.260 по КК/, масив 16, местност Кротиря, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-393 1 MB 4
doc ОС-393 194 KB 4
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors