Докладна записка ОС-466

ОТНОСНО: Решение на Общински съвет за съгласуване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Електрозахранване с кабел 1kV от ГРТ на фотоволтаична електрическа централа в поземлен имот с идентификатор 18229.56.20 по КК на с. Гълъбец, община Поморие, до ТЕПО, монтирано до фасадата на ТП „Гълъбец 1 в ПИ 18229.501.553“

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-466 882 KB 4
doc ОС-466 190 KB 2
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors