Докладна записка ОС-473

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на пристройка – лятна кухня към жилищна сграда с идентификатор 57491.506.115.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, находяща се в поземлен имот с идентификатор 57491.506.115 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ VІІ в кв.171 по регулационния план на гр.Поморие – частна общинска собственост

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-473 996 KB 7
doc ОС-473 164 KB 6
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors