Докладна записка ОС-474

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на надстройка над покрив на жилищна сграда с идентификатор 57491.507.464.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, находящ се в поземлен имот с идентификатор 57491.507.464 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІ в кв.106 по регулационния план на гр.Поморие – частна общинска собственост

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-474 988 KB 10
doc ОС-474 162 KB 13
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors