Докладна записка ОС-496

Относно: Вземане на решение за обособяване и изграждане от Инвеститора – „Здраве 2022“ ООД-гр. Поморие, с ЕИК 206840020 в полза на Община Поморие на 15 /петнадесет/ броя паркоместа в уширението на улица „Солна“, при граници от север: ПИ с идентификатори 57491.504.28 и 57491.504.29, ситуирани срещу входа на новострояща се Сграда на „АПМП Здраве 2000“ гр. Поморие /собственост на посочения Инвеститор/, в ПИ с идентификатор 57491.504.134 /УПИ IV-134 в кв.189 по ПУП-ПРЗ на гр. Поморие/ по одобрената КККР на гр. Поморие и даване на разрешение за временно и възмездно  ползване на 10 /десет/ броя от съответните паркоместа с режим на платено паркиране „Служебен абонамент”.

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-496 1 000 KB 21
doc ОС-496 124 KB 11
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors