Докладна записка ОС-507

ОТНОСНО: Решение на Общински съвет за съгласуване на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация и план за улична регулация за УПИ I, кв.231 /поземлен имот с идентификатор 57491.501.230 по кадастрална карта/ и УПИ I, кв.73а /поземлен имот с идентификатор 57491.502.481 по кадастрална карта/, с цел промяна на уличната регулация с о.т.495-о.т.1004-о.т.1005-о.т.1006-о.т.1007-о.т.1008-о.т.1017-о.т.1018-о.т.1019 по плана на гр.Поморие, община Поморие.

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-507 891 KB 7
doc ОС-507 191 KB 6
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors