Докладна записка ОС-622

ОТНОСНО: Решение на Общински съвет – Поморие за откриване на административно производство за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ III1611 и УПИ IV1670, кв.121 /поземлени имоти с идентификатори 57491.506.369 и 57491.506.370 по кадастрална карта/, по плана на гр.Поморие

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-622 816 KB 11
doc ОС-622 187 KB 5
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors