Докладна записка ОС-640

ОТНОСНО: предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Канал за отпадни води за „Производствена база за аквакултури“ в ПИ 35033.13.254 /стар ид. 000534/ по КК на гр.Каблешково, община Поморие“

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-640 1 MB 8
doc ОС-640 195 KB 9
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors