Докладна записка ОС-731

ОТНОСНО: Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия НН от ТНН на трафопост „ВОЕННИ МЕДОВО“ до ПИ с идентификатор 47651.10.61 по КККР на с.Медово, община Поморие, извън границите на урбанизираната територия“

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-731 1 MB 5
doc ОС-731 194 KB 3
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors