Докладна записка ОС-744

Относно: Учредяване възмездно право на строеж в полза на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, за изграждане на трафопост, тип БКТП 20/0,4kV 1х800kVA в ПИ с идентификатор 35033.501.1622 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-744 751 KB 2
doc ОС-744 296 KB 2
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors