Комисия по законност и обществен ред

Председател
1.Катя Аргирова Христофорова
Членове
2.Неделчо Стайков Стайков
3.Петя Янева Арнаудова
4.Пламен Асенов Огнянов
5.Бейхан Али Мустафа
6.Сезгин Хасан Кадил
7.Ива Димитрова Кусева

Kомисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика

Председател
1.Петя Янева Арнаудова
Членове
2.Станислав Валентинов Ангелов
3.Иван Кънчев Дачев
4.Ваня Янева Владимирова
5.Невзат Ахмед Топал
6.Смаил Бейтула Смаил
7.Никодим Стоянов Стоянов

Комисия по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост

Председател
1.Георги Тошков Вражев
Членове
2.Георги Маринов Драгнев
3.Весела Желязкова Гуджукова
4.Христо Стоянов Широков
5.Смаил Бейтула Смаил
6.Невзат Ахмед Топал
7.Никодим Стоянов Стоянов

Комисия по финанси и европейска интеграция

Председател
1.Илиан Христов Щерев
Членове
2.Весела Желязкова Гуджукова
3.Георги Маринов Драгнев
4.Ваня Янева Владимирова
5.Бейхан Али Мустафа
6.Никодим Стоянов Стоянов
7.Николай Драгомиров Буковинов

Комисия по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци

Председател
1.Ива Димитрова Кусева
Членове
2.Георги Тошков Вражев
3.Иван Кънчев Дачев
4.Христо Стоянов Широков
5.Сезгин Хасан Кадил
6.Атанас Райков Тодоров
7.Станислав Валентинов Ангелов

Комисия по закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

Председател
1.Пламен Асенов Огнянов
Членове
2.Петя Янева Арнаудова
3.Катя Аргирова Христофорова
4.Николай Драгомиров Буковинов
5.Ваня Янева Владимирова